top of page

Östhjälpen får stipendium!

Stipendium.jpg

Det är med stor tacksamhet och glädje som Föreningen Östhjälpen har tagit emot ett stipendium ur Inger och Gösta Sundströms kulturstiftelse. Motiveringen lyder:

 

"Den får stipendiet för att i mer än 30 år, i samarbete med kyrkorna i Partille, ha bidragit till social och miljömässig hållbarhet genom att sälja partillebornas skänkta begagnade saker."

– Det är en väldig uppmuntran och så välbehövligt att få det här priset. Det är med stor ödmjukhet vi tar emot det, säger Margaretha Zettergren vice ordförande i Östhjälpen som tog emot utmärkelsen tillsammans med tidigare styrelseledamot Bo Carlsson.

Fin film om Östhjälpens arbete i Rumänien!

Vill du veta mer om Östhjälpens arbete i Rumänien? Här kan du se ett program som RPG (Riksförbundet pensionärsgemenskap) i Betlehemskyrkan i Göteborg har producerat om Östhjälpens arbete i Rumänien och då med viss betoning på verksamheten nere i Donaudeltat.

bottom of page